پیام مدیر عامل

پیام مدیر عامل شرکت ام تی رویال جناب آقای مجید معینی علیشاه

می توان گفت بزرگترین هدف و رویای ما در شرکت ام تی رویال تاسیس یک برند تجاری قابل اعتماد بود و امروز با افتخار میتوانیم بیان کنیم که  توانستیم هدف خود را اجرا کنیم.

پیام مدیر عامل
پیام مدیر عامل

ما در طی این مسیر قبل از هرچیزی باور کردیم و برای ارزش هایمان شبانه روز تلاش نمودیم. تمامی کارکنان شرکت ما همیشه و هر زمان بر یک اصل پایبند بوده اند و خواهند بود و آن صداقت کاری است و با اطمینان میتوانیم بیان کنیم که هرگز از این مسیر خارج نخواهیم شد.
رمز موفقیت شرکت ام تی رویال را میتوان در یک جمله خلاصه کرد :

ما همیشه مشتریان خود را مانند میهمانان خود دیده ایم و نسبت به حق و حقوق انسانی کارکنانمان احترام ویژه ای قائل هستیم.

به عنوان یک شرکت بین المللی که دربسیاری از زمینه ها ی تجاری فعالیت مستمر داریم ٫مفتخریم که با توجه به حضور رقبای خارجی در این زمینه همیشه بر اصول اساسی واخلاقی شرکت پایبند بوده و می باشیم.
در عصر جدید و پر از تغییر و تحول امروز شرکت های موفق مستلزم هستند که هدفمندی٫ مهارت های بازاریابی ٫مشتری مداری٫ استقامت و مدیریت صحیح را سرلوحه کار خویش قرار دهند.
خصوصیت مشترک تمامی شرکت های موفق این است که سهم قابل توجهی را برای تحقیق و توسعه اختصاص داده اند ٫ منابع مالی را به طور صحیح سازمان دهی کرده اند و با کارشناسان متخصص حاکم بر بازار اقتصادی همکاری می کنند.
روحیه کارآفرینی و ایجاد تعادل نقش مهمی در رشد سریع و موفقیت گروه ما ایفا نموده است.
تیم متخصص و با استعداد ما با تکیه بر اصل مشتری مداری موفق به بازتاب صحیح هویت شرکت ما به مخاطبان خود گردیده است و بسیار خرسندیم که این تداوم در طی سال های فعالیت خویش حفظ نموده ایم.
به عنوان شرکت بین المللی که اهمیت ویژه ای به اقتصاد کشور و استخدام نیروی کار قائل هستیم٫ نسبت به سرمایه گذاری در تمامی زمینه های فعالیت خود مصصم بوده ودر تداوم موفقیت های خویش تلاش خواهیم نمود.
با احترام

مجید معینی علیشاه

https://mtroyal.com.tr/fa/about/%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84/