شماره استاندارد روغن جانشین کره کاکائو

folder_openروغن ها
commentبدون دیدگاه

شماره استاندارد روغن جانشین کره کاکائو دارای متغیر های فراوانی می باشد.برای توضیح بیشتر این مطلب باید به عرض برسانیم که روغن جانشین قالبی و روکشی هر کدام دارای آنالیز متفاوتی می باشد.و شما می توانید برای دریافت آنالیز دقیق روغن جانشین لاتامارکو از طریق سایت مستقیم شرکت mtroyal company تماس حاصل فرمایید.

لینک درخواست آنالیز و قیمت

ما در مطالب پایین سعی نموده ایم به صورت جامع در مورد روغن ها توضیحاتی را ارائه کنیم.

فروش روغن سی بی اس لاتامارکو

استاندارد روغن جانشین کره کاکائو
استاندارد روغن جانشین کره کاکائو

استاندارد روغن جانشین کره کاکائو:چربي ها درتمام سلول ها و بافت هاي بدن وجود دارند و نقش حياتي در غشاي سلولي ايفا مي كنند. همچنين چربی ها به صورت پوشش و لايه محافظ در اطراف بعضي از اعضا و اندام هاي بدن مانند قلب يافت مي شوند. از طرف ديگر چربي ها تامين كننده اصلي انرژي در بدن هستند به طوري كه استفاده از رژيم هاي نادرست حذف و يا محدود كردن مصرف بعضي .)1 انواع چربي ها، سلامت انسان را با مخاطره مواجه مي سازد( سال اخير تحولات اجتماعي و تغيير فرهنگ غذايی ايران و بسياري از كشور هاي 30طي منطقه، وضع سلامت مردم را دستخوش دگرگوني كرده است. تغيير سنت هاي گذشته و ايجاد شيوه هاي جديد موجب

تغيير در الگو ی مصرف از جمله افزايش مصرف چربي هاي اشباع و كاهش مصرف ميوه و سبزي گرديده و افزايش شيوع بيماري هاي غير واگير نظير بيماري هاي %38عروقي، سرطان، ديابت را سبب شده است. طبق بررسي سيماي مرگ در ايران، –قلبي عروقي – % سال هاي از دست رفته عمر ناشي از بيماري هاي قلبي ۲3/6 از كل مرگ ها و ). مصرف بی رويه انواع چربی و روغن، عامل خطر بسياری از بيماری ها محسوب 1۲است( می شود اما رعايت تنوع و تعادل غذايی، جايگزين نمودن روغن مايع به جای جامد و رعايت تعادل در مصرف و فعاليت بدنی منظم و مناسب می تواند اين خطر را كاهش دهد. ژنو، براي كاهش بيماري هاي

متابوليك و ۲004سازمان بهداشت جهاني در اجلاس سال حفظ سلامت تغذيه اي مردم بر همسو شدن صنايع غذايي با هدف سلامت تغذيه اي جامعه در سطح جهان به عنوان يکي از استراتژي هاي عمده جهاني تاكيد كرده است. سازمان بهداشت جهاني كشور ها را به طراحي مداخلات گسترده مبتني بر جامعه در زمينه كاهش چربي غذا، افزايش فعاليت بدني، مصرف بيشتر ميوه و سبزي، كاهش نمك در غذا هاي فرآوري شده و كاهش مصرف دخانيات تشويق كرده است. اگرچه چاقي و فشارخون بالا از عوامل مهم خطر در بروز و شيوع اين بيماري ها به شمار می رود ولي عوامل ديگري از جمله نوع چربي هاي دريافتي در جامعه مي تواند

استاندارد روغن جانشین کره کاکائو
استاندارد روغن جانشین کره کاکائو

از عوامل مهم خطر آفرين باشد. يافته هاي مطالعات اپيدميولوژيك نشان داده اندكه بالارفتن چربي هاي خون يك عامل خطر در بروز و .)6 پيشرفت برخي از بيماري هاي مزمن نظير قلب و عروق، ديابت، چاقي و سرطان مي باشند( ميلي گرم در دسي ليتر به عنوان يك عامل خطر ۲00كلسترول و تري گليسيريد بالاتر از .)7 براي ابتلا به آترواسکلروز و بيماري هاي قلبي و عروقي محسوب مي شود( بررسی اخير 4 بر اساس گزارش وضعيت عوامل خطر بيماري هاي غير واگير در ايران، طي % است. 15سال بيش از 15-64 شيوع چاقي در جمعيت 1388 لغايت 1385 طی سال های10% زنان كشور داراي نمای توده بدنی مساوی و بيشتر از ۲0 % مردان و 9به طوري كه بيش از % موارد داراي نمای توده بدنی مساوی و بيشتر 44 مي باشند. درهمين گروه سني بيش از 30 % مردان را شامل مي شود. 38 % زنان و 50 هستند كه حدود ۲5از نشان مي دهد كه عرضه سرانه 1385 -1381 بررسي اطلاعات ترازنامه غذايي طی سال هاي كيلوگرم در 18/48 انواع روغن و

چربي طي سال های مذكور با نوساناتی توام بوده است و از رسيده است. 1385 كيلوگرم در سال 16/03 و 1384 كيلوگرم در سال ۲0/71 به 1381سال % بوده است. در حالی كه 13 سهم چربي هاي مرئي در تأمين انرژي نيز به طور متوسط حدود % است كه از اين مقدار چربی های ۲3 مجموع سهم چربي هاي مرئي و نامرئي در تأمين انرژي % گزارش شده است. ۲8 % و چربی هايی با منشاء حيواني 7۲با منشاء گياهي به طور متوسط سهم انواع روغن ها و چربي ها از كل انرژي دريافتی در دنيا، كشور هاي توسعه يافته و % بوده است كه نشانگر افزايش 15/06 و 17/09 ،11/83 دركشور های حال توسعه به ترتيب، .)1۲ مصرف انواع

استاندارد روغن جانشین کره کاکائو
استاندارد روغن جانشین کره کاکائو

روغن و چربي ها به ويژه در كشور هاي توسعه يافته مي باشد( % از 30 % و حداكثر 15 طبق توصيه سازمان بهداشت جهاني، روغن و چربي مي تواند حداقل نياز انرژي روزانه هر فرد را تامين كند. به عنوان مثال اگر ميزان متوسط انرژي دريافتي روزانه گرم چربي و روغن به صورت مرئي 78 % آن يعني حدود 30 كيلوكالري باشد حداكثر ۲360 و نامرئي مي تواند روزانه مورد استفاده قرار گيرد. بخشي از اين چربي به صورت روغن مايع و جامد و بخشي از آن به صورت چربي همراه مواد غذايي مثل گوشت، شير، تخم مرغ، بستني و غيره به بدن مي رسد. ميزان توصيه شده اسيد های چرب تشکيل دهنده روغن دريافتی از كل انرژي دريافتي رژيم

:)3 غذايي روزانه به شرح زير می باشد( %10 % و حداكثر 7 اسيد هاي چرب اشباع حداقل %15-۲0 ) بين MUFA اسيد هاي چرب با يك پيوند دوگانه ( %6- 11 ) بين PUFA اسيد هاي چرب با چند پيوند دوگانه ( %۲ اسيد هاي چرب ترانس حداكثر نشان مي دهد 1381 آخرين گزارش بررسی مصرف مواد غذايي خانوار هاي ايراني در سال % انرژي مورد نياز جمعيت كشور را تامين كرده و سرانه 14/8 روغن ها و چربي ها حدود گرم در روز دارند.45مصرفي معادل بنابر آنچه گفته شد، اصلاح شيوه زندگي به همراه بهبود كيفيت مواد غذايی و ارتقاء دانش تغذيه اي جامعه می تواند راهکار اساسي براي پيشگيري از بيماري هاي غير واگير و پيامد هاي ناشی از آن باشد.

استاندارد روغن جانشین کره کاکائو
استاندارد روغن جانشین کره کاکائو

11
اين راهنما ضمن معرفي انواع چربی ها و روغن ها، نقش آن ها در سلامت و بيماری وتوصيه های كاربردی را جهت داشتن تعادل و تنوع در دريافت چربی های غذايی ارائه می نمايد، در انتها به سوالات رايج در جامعه كه توسط برخي از كارشناسان تغذيه در معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی كشور جمع آوری شده، پاسخ داده شده است. در نگارش اين مجموعه ،ارتقاء دنش و نگرش كليه دست اندركاران آموزش جامعه و بازآموزی كارشناسان تغذيه در شبکه های بهداشتی درمانی كشور مد نظر قرار گرفته و براساس نياز و پرسش های عموم مردم در خصوص انواع روغن های موجود در بازار غذايی كشور تهيه شده است.

استاندارد روغن جانشین کره کاکائو
استاندارد روغن جانشین کره کاکائو

لینک های مرتبط:

لینک ثبت سفارش آنلاین

 

به این محتوا امتیاز دهید!
[تعداد: 6 میانگین: 4.7]

تماس با شرکت ام تی رویال

call

00902122582323

دفتر مرکزی

whatsapp

00905377983495

موبایل واتساپ

mtroyalcompany

اینستاگرام

email

marketing@mtroyal.com.tr

ایمیل پشتیبانی

ثبت سفارش و دریافت مشاوره

این صفحه را به اشتراک بگذارید

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.