Kırma Eleme Yıkama makinaları

KUM

Son yüzyılda, sanayi alanında yaşanan büyüme ve kentleşmenin gösterdiği ilerleme, inşaat faaliyetlerinin gelişmesini de beraberinde getirmiştir. Gelişen inşaat faaliyetleri ise, yapı ham maddelerine olan ihtiyacın artmasında etkili olmuştur.

İnşaat sektöründe oldukça yaygın kullanımı olan malzeme, betondur. Betonun üretimi ise, ham madde olarak kum ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Dolayısıyla günümüzde en fazla oranda talep gören yapı malzemesi kumdur.

Önemli bir yapı malzemesi olarak ön plana çıkan kum, mika gibi minerallerin bir karışımı olan ve normalde gevşek bir yapısı bulunan bir malzemedir.

İnşaat sektöründeki kum talebini karşılamak için, kumun öncelikli olarak istenen niteliklere sahip olması gerekmektedir. Nitekim, kumun sertliği ve yüzeyi gibi etmenler, kumun kalitesini belirleyen faktörler arasında yer almaktadır.

İstenilen nitelikteki kumun talebinin sağlanması ise, kumun bazı işlemlerden geçmesini gerektirmektedir. Kum ihtiyaçlarının en doğru şekilde karşılanması, kum kırma makineleri, kum yıkama makineleri ve kum eleme makineleri ile mümkün olmaktadır. İnşaat sektöründe artan kum talebine yetişmek noktasında, bu talebi karşılayacak olan kum kırma makineleri, kum yıkama makineleri, kum eleme makineleri giderek önem kazanmıştır.

MT Royal olarak, kum kırma, yıkama ve eleme makinelerinin üretimini ve satışını yapmakta; aynı zamanda sadece makine üretimi noktasında değil, bu makinelerin yedek parçalarının tedariğini sağlamak konusunda da ihtiyaçlarınıza en doğru çözümleri sunmaktayız.

Kum kırma, yıkama ve eleme makineleri özetle, yapı ve inşaat alanında kullanılmak üzere, kumun çeşitli süreçlerden geçerek işlendiği makinelerdir. Kumun en iyi şekilde kullanıma hazır hale getirilmesinde oldukça önemli rol oynayan kum kırma, yıkama ve eleme makineleri; ortaya çıkarılan kayaçların kullanılacağı boyutlarda küçültme yapılması, kumun yıkanarak temizlenmesi ve kumun elenerek fazlalıkların elimine edilmesi işlemlerinde olmazsa olmaz ekipmanlardır.

İnşaat ve yapılarda kullanılan kumun sağlam olmasını belirleyen en önemli etmenler, taşların yapısı ve kum kırma, eleme ve yıkama makinelerinin özellikleridir. MT ROYAL’in üretimini gerçekleştirdiği tüm kum kırma, eleme ve yıkama makineleri; iş makinalarının üretimi alanında uzun yıllardır kazanılan deneyimin ve teknolojik gelişmelerin de etkisiyle en kaliteli sonuçlar vermek üzere oluşturulmuştur. Şimdi gelin, kum kırma, kum eleme ve kum yıkama makienelerine daha detaylı göz atalım:

 

KUM KIRMA MAKİNELERİ

Kum işlemenin ilk aşaması; kumun boyutunda küçültme yapmaktır.

Taş ocakları veya derelerden; delici, patlatıcı, kazıcı yükleyiciler yoluyla çıkarılan malzemenin farklı ölçülerde küçük parçalara ayrılması, kırma olarak adlandırılmaktadır.

Kaliteli kumun elde edilmesi; öncelikli olarak sert yapıdaki taşların işlenmesi ve taşların istenen boyutlara getirilmesini gerekli kılmaktadır.

Yüksek kalite standartlarına sahip betonların üretiminin, oldukça kaliteli kumların kullanımını gerçekleşmesi; inşaatların sağlam bir yapıya sahip olmasını sağlayan en önemli unsur olarak ortaya çıkmaktadır.

Bu noktada, malzemeleri istenen büyüklükteki parçalara ayırarak küçülme sağlayacak mekanik güce sahip ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. İşte burada kum kırma makineleri devreye girmektedir.

MT ROYAL, üretimini gerçekleştirdiği Crusher 430 ve Crusher 440 kum kırma makineleriyle; işbirlikçilerine kaliteli kum elde etmek üzere destek sağlamakta; ayrıca kum kırma makinelerinin yedek parçalarının tedariğinde yardımcı olmaktadır.

Kırma makineleri, özellikle taş ve maden ocaklarında, malzemelerin parçalara ayırılmasında kullanılan endüstriyel bir makinedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, kum kırma makinelerinin temel amacı; kırma işleminin yapıdığı malzemenin ihtiyaç duyulan boyutlarda olmasını sağlamaktır.

Kırılarak küçülmeye uğrayan malzemeler, kullanım amaçlarına göre, aynı veya benzer boyutta olanların aynı bölümde gruplandırılacağı bir şekilde ayrılır.

Malzemeler kırma makinelerinde farklı kırma işlemlerine uğrarlar. Bunlar; birincil kırma işlemi, ikincil kırma işlemi ve üçüncül kırma işlemi olmak üzere 3 farklı süreçtir. Örneğin; üçüncül kırma işlemi adı verilen tersiyer kırma işlemi; kum kadar küçük boyutta malzemelerin elde edilmesine olanak sağlayan bir süreçtir.

Kum kırma makinelerinin kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlardan en önemlisi hangi çeşit kırma makinesinin uygun olup olmadığını belirlemektir. Bazı işletmeler tek bir tip kırıcıyla süreci tamamlarken, kimi işletmeler birden fazla kırıcıya ihtiyaç duyabilmektedir. Bundan dolayı kırma makinesinin hangi malzeme ve amaç için kullanılacağı billiniyor olmalıdır.

Kullanım amacı ve kullanılacağı malzeme türüne göre kırma makinelerinin en yaygın kullanılanları; çeneli kırıcılar, darbeli kırıcılar ve konik kırıcılardır.

Çeneli Kırıcı: İçerisinde bulunan sabit ve hareketli çene arasında gidip gelen malzemenin, kuvvete maruz kalma yoluyla küçük parçalara ayrıldığı ve ufalandığı kırma makineleridir.
Malzemenin bir sonraki kırma işlemi için hazır hale getirilmesinde ve konveyörler aracılığıyla taşınabilecek boyuta ulaştırılmasında rol oynadığı için çeneli kırıcıların birincil kırıcı görevi gördüğünü söylemek yanlış olmayacaktır.

Darbeli Kırıcı: Birincil kırma aşamalarında kullanılan yatay şaft kırıcılar ve malzemenin kübik bir şekil almasını sağlayan ikincil kırma aşamasında kullanılan dikey şaft kırıcılar olarak iki çeşit darbeli kırıcı bulunmaktadır.

Konik Kırıcı: Malzemenin boyut olarak oldukça ufak olduğu durumlarda; ikincil ve üçüncül kırma işlevi görmek amacıyla konik kırıcılar kullanılmaktadır.

Ürün ailemizde bulunan ve üretimini gerçekleştirdiğimiz Crusher 430, Crusher 440 ve diğer çeneli, darbeli ve konik kırma makineleri ile endüstriyel makine alanındaki kum kırma makine ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Kırma makineleri hakkında detaylı bilgi için MT ROYAL’in alanında uzman ekibiyle iletişime geçmeniz yeterlidir.

 

KUM ELEME MAKİNELERİ

Kumun işlenmesi sürecinde, kırma işleminin gerçekleştirilip istenen boyutta kumların üretilmesinin ardından; kumun temizlenmesi gerekliliği oluşur. Kumun temizlenmesi, tıpkı kırılma işleminde olduğu gibi, kaliteli bir kumun ve dolayısıyla son ürünün kalitesi için gerekli bir adımdır.

Kumun detaylı bir ayrıştırılma ve temizlenme sürecinden geçmesi, kum eleme makineleri ile mümkün olmaktadır.

Uzun yıllardır ithalat ve ihracat sektöründeki varlığıyla sektöre yön veren MT ROYAL Ailesi, en kaliteli, en güçlü, en uygun fiyatlı eleme makinelerini üretmekte; eleme makinelerinin yedek parçaları söz konusu olduğunda da iş birlikçilerine benzersiz çözümler sunmaktadır.

Kum eleme makineleri, farklı boyutlardaki kumların ayrılması ve aynı boyutlardaki kumların temizlenmesi için kulanılan bir eleme sistemine sahiptir. Kum eleme makinelerini çeneli, darbeli veya konik kırma makinesi ile birlikte kullanmak, ham maddenin kullanılabilir hale gelmesi açısından oldukça faydalı bir tercih olacaktır.

Kum eleme makinelerinin sınıflandırılması, elenen malzemeye göre olduğu gibi eleme çeşidine bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Kuru eleme ve ıslak eleme, bu yöntemlerden bazıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Kum eleme makinelerindeki bir diğer sınıflandırma ise, kum eleme makinelerinin hareket kabiliyetine göre değişiklik göstermektedir. Bu noktada ise mobil elekler ve sabit paletli elekler üretilmektedir.

Yurt içi ve yurt dışındaki kum eleme makinesi taleplerine, üretim tesislerinde üretimini gerçekleştirdiği kum eleme makineleriyle cevap veren MT ROYAL, işbirlikçilerinin projelerine en kaliteli hizmeti sunmaktadır.

Kum eleme makinelerinin titreşimli bir yapıya sahip olduğunu söylemek mümkündür. Sahip oldukları titreşimli yapı, kum eleme makinelerinin titreşimli elek olarak bilinmesinde rol oynamıştır. Titreşimli elekler sayesinde silisten kuvarsa kadar çok farklı türde ve boyutta kum elemesi gerçekleştirilmektedir.

Titreşimli eleklerin beraberinde getirdiği avantajları şu şekilde sıralamak mümkündür:

• Operasyon kolaylığını arttırmaya yönelik geniş tasarım
• Aşınma gibi durumlarda parça değişimi kolaylığı
• Farklı kırıcı türlerinin hepsiyle kolayca uyum sağlayarak özelleştirilebilme olanağı
• Entegre besleme kutusu
• Yüksek mukavemetli malzeme

Kum eleme makineleri ve titreşimli elek üretiminin yanı sıra, kum eleme makinelerinin yedek parçaları konusunda da dünya çapında bir tedarik ağı yaratmış olan MT ROYAL’in alanında uzman ekibiyle iletişime geçerseniz, kum eleme makineleri ile ilgili tüm soru ve sorunlarınıza en hızlı geri dönüşü alabilirsiniz.

 

KUM YIKAMA MAKİNELERİ

Kumun elekten geçirilerek istenilen boyutlarda sınıflandırılmasının ardından kirlilik oranını düşürecek şekilde yıkanması gerekmektedir.

Kumun yıkanarak son kez yabancı malzemelerden arındırılması ve kirliliğin en aza indirilmesi noktasında ise, kum yıkama makinelerinin kullanımına başvurulmaktadır.

Son ürün olan kumun kaliteli bir şekilde talep edenlere ulaşmasının son adımı, kum yıkama makinelerinden geçmektedir.

İşbirlikçilerine daha hızlı olarak taleplerini ulaştırmak amacıyla üretim kapasitesini artırmış olan MT ROYAL, bu sayede en kaliteli kum yıkama makinelerinin ve kum yıkama makinelerinin yedek parçalarının üretimini sağlamaktadır.

Kirlilik oranını düşürmek veya kirden tamamen arındırmak amacıyla, kum yıkama makineleriyle yıkanan kumun, bu sürecin ardından depolanma aşamasına uygun hale geldiğini söylemek doğru olacaktır. Elde edilen ve depolanan nihai ürün ise, gerek yol yapım için asfalt tesislerine gerekse betonerme yapılar için beton santrallerine gönderilmektedir.

Kum yıkama makinelerindeki önemli aparatlardan birisi de; helezon ve kovalı yıkayıcılar ve bu yıkayıcılarda kullanılan eleklerdir. Yukarıdaki da değindiğimiz bu elekler, titreşimleri sayesinde kumu sudan süzmekte, tutulması gereken bölgeye taşımakta, kuru bir şekilde kirli malzemeden ayrıştırarak temiz kum elde etmiş olmaktadır.

Helezon veya kovalı yıkayıcıların hangisinin projeye uygun olup olmadığı, yıkaması yapılacak malzemenin boyutu ve kapasitesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

MT ROYAL’in üretimini gerçekleştirdiği helezon ve kovalı yıkayıcılar ile birlikte, minimum su tüketimi ve minimum seviyede kaçakla kumların temizliğini yapmak mümkündür.

Kum yıkama makinelerinin yanı sıra kum kırma ve kum eleme makinelerinin fiyatları; makinelerin çalışma prensibine, üretim hacmine ve teknik özelliklerine göre farklılık göstermektedir.

İşbirlikçilerinin projelerine en uygun ve en kaliteli kum kırma, eleme ve yıkama makinelerini;
yalnız makineleri değil, aynı zamanda bu makinelerin yedek parçalarını en adil fiyatlandırma ile birlikte en kısa sürede teslim eden MT ROYAL’in uzun yıllardır sektördeki deneyimleriyle müşterilere en iyi hizmeti sunan profesyonel ekibiyle iletişime geçerseniz, kum kırma makineleri, kum yıkama makineleri, kum eleme makineleri ve bu makinelerin yedek parçaları hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.