ihracat daha fazla

Neden İhracat Yapmalı
 Küçük kalmanın riski büyüktür.
Lokal olmanız, yani kendinizi sadece belli bir coğrafi bölgeye hapsetmeniz
beraberinde birçok riski getirir. Bu riskler neler olabilir? Örneğin, faaliyette
bulunduğunuz bölgede yaşanabilecek bir ekonomik durgunluk veya çalkantı,
kendinizi sadece o pazara bağladığınızdan ötürü, işinizin geleceğini ciddi
ölçüde etkileyecektir. Lokal işletmeler için diğer bir büyük tehdit de politik
riskler ve çatışmalardır. Bunaltıcı rekabet ve düşük kar marjlarıyla çalışmaya
mecbur kalmak da tek bir pazara kendinizi hapsetmenin diğer bir lanetidir.
 Peşin ve düzenli para candır.
Uluslararası ticaret büyük ölçüde peşin para üzerinde yürür. Her ne kadar
30-60 gün gibi kısa vadeler kullanılsa bile bunlar iç piyasaya göre nispeten
daha sağlam ödeme yöntemleri ile gerçekleşir. Türkiye'deki 90-120 günlere
varan vadeli çeklerle iş yapma kültürü düşünüldüğünde, bu bir şirket için
büyük bir konfordur. Sadece tek bir pazara bağlı kalınmadığı için nakit akışı
daha düzenli olur ve finansal planlama da daha anlamlı bir hale gelir.
. İhracat ölçek ekonomisine geçiş sağlar.
Ölçek ekonomisi bir ürün veya hizmetin daha fazla üretimi veya dağıtımı
sonucu birim maliyetlerin düşmesiyle ortaya çıkan bir maliyet avantajıdır.
Dış pazarlara ihracat satışlarını arttırmak firmalara bu maliyet avantajını
kazandırır.
Ayrıca, ihracat satışlarını arttırarak yaşam döngüsü içinde bir üründen daha
fazla verim almak mümkündür. Aynı şekilde, ar-ge, tasarım ve pazarlamaya
yapılan yatırımlardan alınan verim de daha yüksek olur.
. İhracat yapmak firmalara rekabetçi avantajlar sunar.
Yeni trendleri, değişimleri ve yatırım fırsatlarını keşfetmek, marka
bilinirliğini sağlamak, herhangi bir pazardaki ekonomik çalkantılardan
korunmak, bir pazarda başarısı test edilmiş bir takım uygulamaları başka
pazarlara taşımak gibi birçok rekabetçi avantajı şirketler ihracat yapmakla
edinebilirler. İhracat yapmak öğretir ve geliştirir.
. İhracat yapmak kendi iç pazarında firmayı daha da güçlendirir.

Dünyanın çeşitli ülkelerine ürünlerini ihraç eden şirketler iç pazarda
öncelikli olarak tercih edilir olur. Çünkü, bu şirketlerin ürün kalitelerinin ve
iş yapış kültürlerinin daha oturmuş ve belli bir standatta olması beklenir.
Bunun yanında, devletin ihracatçılar için sunduğu birçok destek ve teşviği
söz konudur. Bu destekler, uğraşmak gereken ufak bir bürokrasiyle birlikte
gelse de, şirketlerin gelişmesi için güzel fırsatlar sunar.
Dış Ticaret Dünya Ülkeleri İçin Neden Önemlidir ?
Ülkesel bir ekonominin gelişebilmesi, dünya ekonomileri ile ilişkilerini
şekillendirme nedenleri ve dünya üzerinde yer edinebilmesi için
gereksinimleri aşağıdaki şekillerde açıklanabilir.
Dış ticarete ihtiyaç duyulmasının ana nedenleri ülkesel üretimin ülke dışına
taşınarak pazarlanabilmesi, ve bir diğeri de ülke üretiminin gerekli desteği
alamamasından veya üretim kıtlığından kaynaklı ( ithalat) olarak
tanımlanabilir
Dünya üzerindeki çeşitli ülkelerdeki fiyat farklılıkları, ekonomik
dengesizlikler dış ticarete ihtiyaç duyulmasının ana nedenlerinden biri olarak
tanımlanabilir.
Dış Ticaret İstatistikleri
1.İhracat %11,2, ithalat %21,3 arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle
oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Kasım ayında,
2016 yılının aynı ayına göre %11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar,
ithalat %21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar olarak gerçekleşti.
2.Dış ticaret açığı %52,4 arttı
Kasım ayında dış ticaret açığı %52,4 artarak 6 milyar 320 milyon dolara
yükseldi.İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Kasım ayında %75,5 iken,
2017 Kasım ayında %69,2'ye düştü.
3.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %1,6 arttı
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Kasım ayında
bir önceki aya göre ihracat %1,6 arttı, ithalat %2,4 azaldı. Takvim

etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2017 yılı Kasım ayında önceki yılın
aynı ayına göre ihracat %11,1, ithalat %21,4 arttı.
4.Avrupa Birliği’ne ihracat %17 arttı

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 Kasım ayında %46,7 iken,
2017 Kasım ayında %49,1 oldu. AB’ye yapılan ihracat, 2016 yılının aynı
ayına göre %17 artarak 6 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşti.
5.En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya'ya yapılan ihracat 2017 Kasım ayında 1 milyar 376 milyon dolar
olurken, bu ülkeyi sırasıyla 908 milyon dolar ile İngiltere, 839 milyon dolar
ile İtalya ve 733 milyon dolar ile ABD takip etti.

İRAN'DAN YAPILAN İTHALAT İÇİN GEREKLİ OLAN
KONSOLOSLUK ONAYI HAKKINDA BİLGİ NOTU
İthalatçı firmalarımızdan, 24.07.2017 Pazartesi Gününden itibaren, İran’dan
yapılan her türlü mal ithalatı sırasında kullanılan faturanın, İran’daki Türk
Konsolosluğu'na onaylatılması zorunlu hale getirildiği bilgisi almış
bulunmaktayız. Bu yaptırımın sebebi ile ilgili olarak İran tarafının Türk
ihracatçılara benzer bir uygulama yapması (mütekabiliyet) sonucu bu tür bir
düzenlemeye gidildiği bilgisi verilmiştir. Söz konusu uygulamanın
getireceği ek maliyet ve bürokrasinin doğuracağı zaman kaybının yanında,
halihazırda ithal edilmek üzere malları yola çıkan firmaların durumunda da
ciddi bir belirsizlik vardır.
İran 2016 yılında Türkiye’den İran’a yaptığımız ihracatlar için Türkiye’deki
İran Konsolosluğunun tasdikini şart koşan bir karar almıştı. Bu karar sebebi
ile ihracatçılarımızın İran Konsolosluğu'nda bürokratik işlemlerden ötürü
hem zaman kaybı hem de konsolosluk tarafından belgeler için istenen
ödemeler sebebi ile fazladan maliyeti oluşmuştu. Ülkeler arası bu tür
konularda karşılıklı uygulama (mütekabiliyet) yapılması çerçevesinde
ülkemiz de İran’dan yapılan ithalata karşı benzer bir uygulamaya gitti.

TÜRKİYE-İRAN DIŞ TİCARETİ
İran ile 1996 yılında 1 milyar dolar seviyesindeki dış ticaret hacmi, 2012
yılında yaklaşık 22 milyar dolara ulaşmıştır. Dış ticaret dengesi, Türkiye
aleyhine seyretmektedir. 2012 yılından beri düşüş trendi içinde olan ikili
ticaret 2016 yılında 9,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

2018-04-26_12-15-07
img_453191
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.