insaat daha fazla

İnşaat sektörü; yoğun işgücü kullanımı,sosyoekonomik refah düzeyine olan katkısı
ve yüzlerce çeşit mal hizmet üretimiyle doğrudan bağlantılı olması sebebiyle
ekonomik yapı içerisinde önemli bir yere sahiptir.Ayrıca yarattığı katma değer
ve istihdam açısından ülke ekonomilerinin lokomotifi konumundadır.
İnşaat; topluma fayda sağlayan her türlü yeraltı ve yer üstü yapıları kapsayan
çok geniş bir hizmet alt sektörü olarak da değerlendirilmektedir.
İnşaat Tipleri
Avrupa Topluluğu Ekonomik Faaliyet Sınıflaması’na (NACE Rev.2) göre İnşaat
Sektörü
Bina İnşaatı
İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı
Bina Dışı Yapıların İnşaatı
Kara ve demir yollarının inşaatı
Hizmet projelerinin inşaatı
Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı
Özel İnşaat Faaliyetleri
Yıkım ve şantiyenin hazırlanması
Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri
Yapının tamamlanması ve bitirilmesi
Diğer özel inşaat faaliyetleri

İnşaat yapım aşamaları!
Arsalarında bina inşa etmek isteyenlerin ilk olarak nerede ve nasıl bir yapı yapacaklarına ilişkin
projelerini hazırlamaları; bu proje ve diğer gerekli belgeler ile belediyeden inşaat izni almaları
gerekiyor. Bilindiği üzere, belediyeden ruhsat alınmadan inşaatına başlanan yapıların tespiti
halinde, belediye söz konusu ruhsatsız yapıları yıkıyor.Yapı izni alınmadan önce, yapı sahibi
veya vekillerince bağlı bulunulan Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ve ilgili belediyelere
başvurularak aplikasyon tutanağı, röperli kroki, röperli kroki veya imar durumunu gösteren
belgenin alınması gerekiyor.
İnşaat ruhsatı için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:
Dilekçe
Taahhütname
Tapu Senedi
Vekaletname ve muvaffakatnameler (Gerektiğinde)
Mimari proje
Statik proje
Elektrik, mekanik tesisat projeleri
Çevre ve peyzaj projeleri
Yol ve alt yapı katılım payı ödendi belgeleri
Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler (Gerektiğinde)
Yukarıda sıralanan belgeler ile yapılan başvurunun ardından projenin onaylanması ve ruhsatın
verilmesi halinde inşaata başlanılabiliyor. Ancak inşaat yapım aşamaları burada bitmiyor. Yapı
inşası sırasında, inşaatın projesine uygun olarak yapılması gerekiyor. Aksi takdirde; ruhsatın
verildiği projeye uygun olarak inşa edilmeyen yapılara "Yapı Kullanma İzni" verilmiyor.
Kat karşılığı inşaatta daire paylaşımı nasıl yapılır?
Kat karşılığı inşaat, arsa sahibinin kendi arsası üzerinde bina yapması için bir müteahhit ile
anlaşma sağlaması halinde yapılıyor. Kat karşılığı inşaat hesabı imar durumuna göre değişkenlik
gösteriyor. Çok satan bir bölgede ve yeri iyi ise arsa sahibinin payına düşen oran artıyor. Peki,
kat karşılığı inşaatta daire paylaşımı nasıl yapılır? Kat karşılığı inşaatta daire paylaşımı nasıl
yapılmalı? Kat karşılığı oran genelde yüzde 50 – 50 olarak uygulanmak istenir ancak arsanın
bulunduğu bölge ve konumuna göre yüzdeler farklılık gösterir .Kat karşılığı sözleşmeleri imar

değişikliği ve plan tadilatı da dahil olmak üzere daire adedi üzerinden değil yapılacak inşaatın
yüzdesi üzerinden yapılmalıdır.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.